HometopmenuTheorietopmenuMetingentopmenuAnatomische afwijkingen en klachtentopmenuPrijzentopmenuContact
Bikefitting
Comfort
Dit is in relatie tot de fiets de minst systematisch onderzochte factor, en grotendeels gebaseerd op empirische gegevens. Duidelijk is wel dat comfort in de "long run" een niet te onderschatten factor is. De voormalige Belgische bondsarts Dr. Daniels waarschuwde al in de tachtiger jaren dat door de toenemende stijfheid van de fietsen (denk o.a. aan de ovale buizen en hoge velgen) de kans op lage rug- en polsklachten niet ondenkbeeldig zouden zijn.
Homebottom menuTheoriebottom menuMetingenbottom menuAnatomische afwijkingen en klachtenbottom menuPrijzenbottom menuContact