Medische fietspostionering
HomeTheorieMetingenAnatomische afwijkingen en klachtenPrijzenContact
Anatomische afwijkingen en klachten
Fietsen is bewegen en bewegen is gezond. Toch kunnen er tijdens het fietsen allerlei ongemakken en klachten optreden, die het fietsplezier danig verpesten. De oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn niet altijd eenduidig. De blessures die wij hier bespreken vallen onder de zogenaamde categorie pathomechanische blessures, dit zijn blessures die ontstaan als gevolg van van een incompatibiliteit tussen fietser en fiets. De oorzaken voor blessures als gevolg van fietsen kan men opdelen in twee categorieën, namelijk klachten als gevolg van de afstelling van de fiets en klachten die in principe een lichamelijke oorzaak hebben, maar die versterkt worden door de opgelegde beweging of door de specifieke fietshouding. Bij een steekproef (Stevens 1998) onder 100 wielrenners die geen organische afwijkingen vertoonden kwamen de volgende klachten aan de orde:
  • Lage rugpijn (65%)
  • Knie- of beenklachten (18%)
  • Nekpijn (9% gecombineerd met lage rugpijn en 5% zonder rugpijn)
  • Zitklachten (3%)
Omdat de fietsafstelling nog vaak een kwestie is van "trial and error" komt het dus regelmatig voor dat een verkeerde instelling van zadel, stuur en schoenplaten leidt tot blessures. Wat nog steeds, ook in medische en paramedische kringen, wordt onderschat, is dat fietsen een opgelegde beweging is die onnatuurlijk is voor de mens. Als gevolg hiervan kunnen de kleinste onvolkomenheden op het gebied van lichamelijke symmetrie leiden tot allerlei klachten. De ervaring die bikefitting heeft in het opmeten heeft aangetoond dat de hoofdoorzaak van vele fietsblessures lichamelijke asymmetrie is. Globaal kan men de klachten die ontstaan tijdens het fietsen onderverdelen in drie hoofdcategorieën:
  • Klachten die onstaan als gevolg van overbelasting en ongetraindheid
  • Klachten als gevolg van een verkeerde fietsafstelling
  • Klachten met een lichamelijke oorzaak
We bespreken de klachten die een gevolg kunnen zijn van de laatste twee categorieën.

Tot slot, klachten kan men beter voorkomen dan genezen. Zorg er voor dat het materiaal (fiets, kleding, schoeisel etc,) in optimale staat zijn én zorg er voor dat uw fiets past! Een passende en correct afgestelde fiets is dé voorwaarde voor het voorkomen en het oplossen van klachten: fietsen doe je op een fiets die past!
HomeTheorieMetingenAnatomische afwijkingen en klachtenPrijzenContact